Kullanım Alanları

Boya

Titanyum dioksit’ in kullanım miktarını azaltır.

Parlaklık ve kapatıcılık sağlar.

Ürün maliyetini optimize eder.

Aderans ve boya film tabakası darbe direncini artırır.

Viskozite stabilizasyonu sağlar.

UV direncini artırarak renk kaybını öteler.

Kablo

Düşük yağ emiciliği sayesinde yağ tasarrufu sağlar.

UV direnci sağlar ve sararmayı engeller.

Kaplanmış kalsit akışkanlığı artırarak üretim verimini artırır ve makine teçhizat aşınmalarını azaltır.

Yanıcı özelliği olmadığı için olası alevlenmeyi geciktirir.

Yapı Kimyasalları

Farklı ürün baz grupları içinde (Çimento/Epoksi/Poliüretan/Mastik) kullanılarak erken ve nihai özelliklere direkt katkı sağlar.

Mastik üretiminde yüksek beyazlık (UV direnci ve düşük sarılık) ve kapatıcılık özellikleri sayesinde maliyet optimizasyonuna ciddi katkı sağlar.

Çimento bazlı ürünlerde yapışma mukavemeti ve işlenebilirliğe olumlu etkiler sağlayarak erken dayanıma katkı verir.

Dispersiyon özelliklerine katkı sağlar.

HİJYEN

Stabil incelik sayesinde akışkanlık ve viskozite özelliklerine katkı sağlar.

Yüksek beyazlık sayesinde beyazlatıcı kimyasal girdilerinin azaltılmasını sağlar.

UV direncini artırarak daha beyaz ürün elde edimi sağlanır.

Plastik

Yüksek beyazlık sayesinde pigment tasarrufu sağlar.

Yüzey pürüzsüzlüğüne ve yazılabilirlik verimine katkı sağlar.

Viskozite düzenlemeye katkı sağlar.

Malzeme mukavemetini artırarak ısıl direnç sağlar.

Aglomerasyonu engellemeye katkı sağlar.

Dispersiyonunun kolay olması ile makine ve teçhizat aşınmalarını azaltır.

Kağıt

Düşük Sarılık sayesinde yüksek UV direnci sağlar.

Üretim maliyetlerini düşürmek amacıyla kullanılır.

Yüksek beyazlık sayesinde ürün parlaklık ve kalitesini artırır.

Dispersiyona olumlu etki edip, aşınma direncine fayda sağlar.

DİĞER SEKTÖRLER

Kaynak Elektrodu

Kozmetik

Diş Macunu

Tarım

İlaç

Membran